Mám rád cyklistiku

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Už od roku 2015 sa aktívne zapájame do zlepšovania podmienok pre cyklistov ako v meste Sereď tak aj v rámci celého Slovenska. Každoročne pripravujeme množstvo cyklistických podujatí a kampaní, aktívne sa zapájame do diania v meste a komunikujeme s mestským zastupiteľstvom ako aj komisiou rozvoja mesta.
Realizujeme aktivity, ktoré svojim rozsahom a obsahom zvyšujú popularitu cyklistiky, spájajú občanov a zároveň vytvárajú pevné základy pre dosahovanie spoločných cieľov.

Zároveň chceme dosiahnuť vnímanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku a prispieť tak k rýchlejšiemu rozvoju budovania cyklistickej infraštruktúry v meste.

 

Vďaka vašej podpore z 2% sme mohli zrealizovať aj tieto aktivity:

 • vypracovali sme dokument - ROZVOJ CYKLISTICKEJ DOPRAVY V MESTE SEREĎ (štúdia stavu cyklistickej dopravy, infraštruktúry a celkovej cyklistickej vybavenosti v meste Sereď)
 • organizovali sme už 6 ročník národnej kampane Na bicykli do obchodu
 • vykonali sme sčítanie cyklistov na 3 frekventovaných úsekoch v meste Sereď
 • pripravili sme raňajky pre cyklistov pri OD Prgres v rámci kampane Do práce na bicykli
 • pravidelne informujeme o dianí v oblasti cyklistiky v meste Sereď
 • pomáhame pri organizácii cyklistických pretekov Sereďmaratón
 • pre deti sme organizovali podujatie v rámci Míle pre mamu
 • zúčastnili sme sa diskusií na VATA feste

Okrem spomenutých aktivít je dôležité poznamenať, že naša činnosť zahŕňa aj množstvo menších aktivít, ktoré napomáhajú našej profesionalizácii a napredovaniu. Zúčastnili sme sa viacerých národných ale aj zahraničných cyklistických konferencií, participatívnych stretnutí ale aj lokálnych projektov akým je napríklad projekt SEREĎ 2.0. Zároveň sme aj rozšírili svoju členskú základňu a rovnako tak aj počet priaznivcov a cyklistov z radov občanov mesta.

 

Čo pripravujeme

Okrem pravideľných aktivít a kampaní, ktoré organizujeme každoročne chceme:

 • na samosprávnej úrovni dosiahnuť vypracovanie generelu dopravy a cyklistickej dopravy
 • obnoviť a doplniť parkovanie pre bicykle v meste
 • veľkú nádej vkladáme do tých najmenších - pripravujeme aktivity pre deti a mládež
 • v spolupráci so základnými školami šíriť osvetu v oblasti bicyklovania, vybudovať parkoviská pre bicykle na školách
 • osadiť v meste servisný cyklostojan pre verejnosť
 • zrealizovať obšírnejší dotazník pre občanov z oblasti cyklistiky v meste
 • chceme vytvoriť priestor pre dobrovoľníctvo v oblasti cyklistiky

Oz Mám rád cyklistiku sa tento rok opäť uchádza o vašu dôveru a podporu prostredníctvom 2% z vašich daní. Pokiaľ ste priateľom bicyklovania, prírody, zdravého životného štýlu či chcete žiť v lepšom meste, budeme vám vďačný za podporu.


Darovať 2% z dane je možné jednoducho, viac informácií nájdete tu: Venujte 2%Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Nové predpisy o cestnej premávke

Nové predpisy o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená