Mám rád cyklistiku

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Už od roku 2015 sa aktívne zapájame do zlepšovania podmienok pre cyklistov ako v meste Sereď tak aj v rámci celého Slovenska. Každoročne pripravujeme množstvo cyklistických podujatí a kampaní, aktívne sa zapájame do diania v meste a komunikujeme s mestským zastupiteľstvom ako aj komisiou rozvoja mesta.
Realizujeme aktivity, ktoré svojim rozsahom a obsahom zvyšujú popularitu cyklistiky, spájajú občanov a zároveň vytvárajú pevné základy pre dosahovanie spoločných cieľov.

Zároveň chceme dosiahnuť vnímanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku a prispieť tak k rýchlejšiemu rozvoju budovania cyklistickej infraštruktúry v meste.

 

Vďaka vašej podpore z 2% sme mohli zrealizovať aj tieto aktivity:

 • vypracovali sme dokument - ROZVOJ CYKLISTICKEJ DOPRAVY V MESTE SEREĎ (štúdia stavu cyklistickej dopravy, infraštruktúry a celkovej cyklistickej vybavenosti v meste Sereď)
 • organizovali sme už 6 ročník národnej kampane Na bicykli do obchodu
 • vykonali sme sčítanie cyklistov na 3 frekventovaných úsekoch v meste Sereď
 • pripravili sme raňajky pre cyklistov pri OD Prgres v rámci kampane Do práce na bicykli
 • pravidelne informujeme o dianí v oblasti cyklistiky v meste Sereď
 • pomáhame pri organizácii cyklistických pretekov Sereďmaratón
 • pre deti sme organizovali podujatie v rámci Míle pre mamu
 • zúčastnili sme sa diskusií na VATA feste

Okrem spomenutých aktivít je dôležité poznamenať, že naša činnosť zahŕňa aj množstvo menších aktivít, ktoré napomáhajú našej profesionalizácii a napredovaniu. Zúčastnili sme sa viacerých národných ale aj zahraničných cyklistických konferencií, participatívnych stretnutí ale aj lokálnych projektov akým je napríklad projekt SEREĎ 2.0. Zároveň sme aj rozšírili svoju členskú základňu a rovnako tak aj počet priaznivcov a cyklistov z radov občanov mesta.

 

Čo pripravujeme

Okrem pravideľných aktivít a kampaní, ktoré organizujeme každoročne chceme:

 • na samosprávnej úrovni dosiahnuť vypracovanie generelu dopravy a cyklistickej dopravy
 • obnoviť a doplniť parkovanie pre bicykle v meste
 • veľkú nádej vkladáme do tých najmenších - pripravujeme aktivity pre deti a mládež
 • v spolupráci so základnými školami šíriť osvetu v oblasti bicyklovania, vybudovať parkoviská pre bicykle na školách
 • osadiť v meste servisný cyklostojan pre verejnosť
 • zrealizovať obšírnejší dotazník pre občanov z oblasti cyklistiky v meste
 • chceme vytvoriť priestor pre dobrovoľníctvo v oblasti cyklistiky

Oz Mám rád cyklistiku sa tento rok opäť uchádza o vašu dôveru a podporu prostredníctvom 2% z vašich daní. Pokiaľ ste priateľom bicyklovania, prírody, zdravého životného štýlu či chcete žiť v lepšom meste, budeme vám vďačný za podporu.


Darovať 2% z dane je možné jednoducho, viac informácií nájdete tu: Venujte 2%Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Nové predpisy o cestnej premávke

Nové predpisy o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená

V meste Sereď pribudli nové parkovacie miesta pre bicykle

V meste Sereď pribudli nové parkovacie miesta pre bicykle