Mám rád cyklistiku

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Už od roku 2015 sa aktívne zapájame do zlepšovania podmienok pre cyklistov ako v meste Sereď tak aj v rámci celého Slovenska. Každoročne pripravujeme množstvo cyklistických podujatí a kampaní, aktívne sa zapájame do diania v oblasti cyklistiky na lokálnej aj národnej úrovni.
Realizujeme aktivity, ktoré svojim rozsahom a obsahom zvyšujú popularitu cyklistiky, spájajú občanov a zároveň vytvárajú pevné základy pre dosahovanie spoločných cieľov v oblasti udržateľnej mobility.

Zároveň chceme dosiahnuť vnímanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku a prispieť tak k rýchlejšiemu rozvoju budovania cyklistickej infraštruktúry v našich mestách.
 

Medzi naše realizované aj pripravované aktivity patria aj vďaka vašim 2% najmä tieto:

- národná kampaň Na bicykli do obchodu v rámci celého Slovenska (www.nabicyklidoobchodu.sk)

- medzinárodný cyklistický festival Cyklocestovanie (www.cyklocestovanie.sk)

- advokácia a presadzovanie záujmov cyklistickej verejnosti vo vzťahu s mestom a krajom

- vytvorenie nového komunitného centra pre miestnych cyklistov aj návštevníkov mesta

- participácia na príprave a realizácii projektovej dokumentácie cyklistickej trasy cez mesto Sereď - hlavného ťahu

- projekt participatívneho rozpočtu TTSK s názvom "Servisný stojan a parkovanie pre cyklistov v meste Sereď", v rámci ktorého sa v meste Sereď osadilo 21 nových stojanov na bicykle a jeden špeciálny servisný cyklostojan pre bicykle

- účasť sa na organizácii jedných z najobľúbenejších slovenských cestných cyklistických pretekov Sereďmaratón ako aj ich detskej verzii Sereďmaratóniku

- v rámci národnej kampane Do práce na bicykli sa aj v Seredi konajú každoročne "Raňajky pre cyklistov", kde sa môžu všetci okoloidúci cyklisti bezplatne naraňajkovať a pocítiť tak podporu a uznanie za to, že využívajú bicykel ako dopravný prostriedok

- vo veľkom parku v Seredi na podujatí Míľa pre mamu pripravujeme program na cyklistickú tému pre najmenších

- zúčastňujeme sa národnej cyklistickej konferencie a pravideľne absolvujeme rôzne semináre, webináre a diskusie v oblasti rozvoja cyklistiky a udržateľnej mobility

- zrealizovali sme viacero cyklistických jázd po meste a jeho okolí

- prijatie nami vypracovaného dokumentu "Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy v meste Sereď" mestským zastupiteľstvom ako smerodatného materiálu pre rozvoj cyklistickej dopravy v meste

- mentoring v oblasti alternatívnych foriem dopravy a ochrany životného prostredia v KC Priestor

- aktívne členstvo v novovzniknutých platformách - národná cykloplatforma Na bicykle! a krajská cyklistická platforma TTSK

- aktívna účasť na Európskom týždni mobility

- pravideľný komunitný mailing a informovanie obyvateľov mesta Sereď a okolia o aktuálnom dianí v tejto oblasti

- a mnoho ďalších aktivít


Občianske združenie Mám rád cyklistiku sa tento rok opäť uchádza o vašu dôveru a podporu prostredníctvom 2% z vašich daní.


 

V prípade zamestnanca stačí vyplniť priložené dve tlačivá a odovzdať ich buď zamestnávateľovi, alebo osobne na príslušnom daňovom úrade.

Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.pdf

 

Ak sa jedná o podnikateľský subjekt, je potrebné v daňovom priznaní vyplniť údaje nášho oz.

Naše údaje: oz Mám rád cyklistiku, Mlynárska 37/27, 92601 Sereď, IČO: 42403227

 

V mene celého kolektívu oz MRC ďakujeme za podporu!Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Štefanská cyklojazda 2019

Štefanská cyklojazda 2019

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch