Mám rád cyklistiku

V Seredi bude jazdiť nový nákladný bicykel

V Seredi bude jazdiť nový nákladný bicykel

V meste Sereď bude v priebehu tohoto roka realizovaný projekt, ktorý nesie názov "Bicykel ako nástroj pre zlepšenie kvality ovzdušia". Jeho cieľom je viacerými efektívnymi spôsobmi dosiahnuť zvýšenie podielu nemotorovej dopravy v meste Sereď a znížiť tak mieru znečistenia ovzdušia.

Problémom, ktorý trápi väčšinu miest na Slovensku, je rastúce množstvo automobilovej dopravy a s tým spojené zhoršovanie kvality ovzdušia a životného prostredia. Autá okrem tvorby emisií CO2 zvyšujú aj množstvo prachových častíc v ovzduší, a to buď priamo opotrebovaním pohyblivých častí vozidla alebo vírením už uloženého prachu. Takýto znečistený vzduch následne dýchajú všetci obyvatelia mesta, obzvlášť v exponovaných miestach v širšom centre mesta ako sú školy, obchody či frekventované ulice. Deti a starší ľudia sú v tomto smere najviac zasiahnutou vekovou skupinou.

Ako už uvádza titulok, súčasťou projektu bude možnosť  pre miestne firmy a organizácie vyskúšať si pri svojej práci využívanie nákladného bicykla, ako vhodnej alternatívy pre automobil. Projekt sa zameria aj na vzdelávanie detí na školách a ďalšiu osvetovú činnosť.

Slovenská správa ciest realizuje v pravidelných 5 ročných intervaloch celoštátne sčítania dopravy. Tieto aktuálne preukázali nárast intenzity dopravy v našom meste v priemere takmer až o 30%, čo má za následok okrem iného aj práve zhoršenie kvality ovzdušia. Podrobnejšiemu sčítaniu dopravy sa budeme venovať aj v rámci projektu, a to za použitia špeciálnej automatizovanej technológie.

V neposlednom rade projekt zlepší aj podmienky pre parkovanie bicyklov v meste, keď nadviaže na výmenu starých nefunkčných a poškodených stojanov za nové.

 

O všetkých aktivitách budeme priebežne informovať aj v lokálnych médiách. Pre podrobnejší prehľad sledujte náš web www.mrc.sk alebo nás sledujte na sociálnych sieťach.

 

Projekt je realizovaný za podpory Nadácie Slovenskej sporiteľne.Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Štefanská cyklojazda 2019

Štefanská cyklojazda 2019

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch