Mám rád cyklistiku

Úpravy na hrádzi v Seredi v prospech cyklistov

Úpravy na hrádzi v Seredi v prospech cyklistov

Úsek hrádze rieky Váh pri zbernom dvore s napojením na cyklotrasu smerom k vodnému dielu Kaskády prejde v krátkej dobe menšou dopravnou úpravou.

Riešiť sa bude doplnkové vodorovné aj zvislé dopravné značenie, ktoré by malo zvýšiť bezpečnosť cyklistov prechádzajúcich týmto úsekom. Zároveň upozorní vodičov automobilov, vchádzajúcich a vychádzajúcich z areálov zberného dvora mesta Sereď na možnosť pohybu cyklistov. V rámci úprav sa doplnia aj dva betónové kvádre, ktoré budú brániť vjazdu vozidiel na teleso hrádze smerom do mesta.

Podnet k tejto úprave dal člen komisie rozvoja mesta Sereď Ivan Sklenár.

Zároveň sme požiadali konateľa Správy majetku Sereď, s.r.o. pána Andrášika o úpravu kovových zábran pozdĺž celej dĺžky hrádze okolo mesta Sereď. Dôvodom bola zťažená prejazdnosť na bicykloch či korčuliach a zároveň takmer nemožný prejazd bicyklov s prívesným vozíkom. V priebehu zimy by tak mali pôvodné zábrany postupne nahradiť upravené, ktoré nebudú mať priečnu spojnicu a celkovo rozšíria prejazdnú vzdialenosť na viac ako 1m.

Veríme že budú do novej sezóny práce ukončené a vy budete môcť hrádzu využívať bez zbytočných obmedzení.Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Nové predpisy o cestnej premávke

Nové predpisy o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená

V meste Sereď pribudli nové parkovacie miesta pre bicykle

V meste Sereď pribudli nové parkovacie miesta pre bicykle