Mám rád cyklistiku

Úpravy na hrádzi v Seredi v prospech cyklistov

Úpravy na hrádzi v Seredi v prospech cyklistov

Úsek hrádze rieky Váh pri zbernom dvore s napojením na cyklotrasu smerom k vodnému dielu Kaskády prejde v krátkej dobe menšou dopravnou úpravou.

Riešiť sa bude doplnkové vodorovné aj zvislé dopravné značenie, ktoré by malo zvýšiť bezpečnosť cyklistov prechádzajúcich týmto úsekom. Zároveň upozorní vodičov automobilov, vchádzajúcich a vychádzajúcich z areálov zberného dvora mesta Sereď na možnosť pohybu cyklistov. V rámci úprav sa doplnia aj dva betónové kvádre, ktoré budú brániť vjazdu vozidiel na teleso hrádze smerom do mesta.

Podnet k tejto úprave dal člen komisie rozvoja mesta Sereď Ivan Sklenár.

Zároveň sme požiadali konateľa Správy majetku Sereď, s.r.o. pána Andrášika o úpravu kovových zábran pozdĺž celej dĺžky hrádze okolo mesta Sereď. Dôvodom bola zťažená prejazdnosť na bicykloch či korčuliach a zároveň takmer nemožný prejazd bicyklov s prívesným vozíkom. V priebehu zimy by tak mali pôvodné zábrany postupne nahradiť upravené, ktoré nebudú mať priečnu spojnicu a celkovo rozšíria prejazdnú vzdialenosť na viac ako 1m.

Veríme že budú do novej sezóny práce ukončené a vy budete môcť hrádzu využívať bez zbytočných obmedzení.Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Nové predpisy o cestnej premávke

Nové predpisy o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená