Mám rád cyklistiku

Opravený úsek cyklotrasy

Opravený úsek cyklotrasy

Ešte koncom novembra bol zrekonštruovaný úsek cyklotrasy na telese hrádze rieky Váh v úseku od Dolnej Stredy po podjazd pod mostom rýchlostnej cesty R1.

Tento úsek je súčasťou druhej časti Vážskej cyklomagistrály spájajúcej Dolný Čepeň až s Komárnom. Nadväzuje tak na jeho prvú časť od Trenčína po Hlohovec.

K rekonštrukcii došlo z dôvodu prerastania buriny cez vrstvu asfaltu a tvorbe hrbolov, čím sa stávala cyklotrasa nebezpečná a bránila v plynulej jazde na bicykli. Rekonštrukciu zabezpečil Trnavský samosprávny kraj.

Na základe vyjadrenia TTSK, ktoré nám aktuálne poskytli, je celková dĺžka rekonštruovaného úseku 2,015 km. Opravená cyklotrasa začína cca 80 m za obcou Dolná Streda a končí na hranici katastrálnych území Dolná Streda a Váhovce. Výškovo cyklotrasa kopíruje niveletu hrádze. Šírka cyklotrasy je v rozmedzí 2,40 – 2,60 m. V rámci opravy cyklotrasy bola odfrézovaná vrchná vrstva asfaltu a položený nový asfaltový koberec s dosypaním krajníc. Stavebné práce boli realizované v termíne od 17.11.2021 do 24.11.2021.Stavba bola zo strany dodávateľa odovzdaná bez závad.

Chceme v mene všetkých cyklistov poďakovať TTSK za túto rekonštrukciu, obzvlášť krajskej cyklokoordinátorke za vynaložené úsilie. Zároveň pozývame všetkých cyklistov aby si daný úsek vyskúšali a spríjemnili si tak tieto sviatočné dni.Dôležité novinky

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Nízkouhlíková stratégia mesta Sereď

Nízkouhlíková stratégia mesta Sereď

Čo tak vyskúšať ísť do práce na bicykli?

Čo tak vyskúšať ísť do práce na bicykli?

Galéria


Najčítanejšie

Štefanská cyklojazda 2019

Štefanská cyklojazda 2019

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch