Mám rád cyklistiku

Opravený úsek cyklotrasy

Opravený úsek cyklotrasy

Ešte koncom novembra bol zrekonštruovaný úsek cyklotrasy na telese hrádze rieky Váh v úseku od Dolnej Stredy po podjazd pod mostom rýchlostnej cesty R1.

Tento úsek je súčasťou druhej časti Vážskej cyklomagistrály spájajúcej Dolný Čepeň až s Komárnom. Nadväzuje tak na jeho prvú časť od Trenčína po Hlohovec.

K rekonštrukcii došlo z dôvodu prerastania buriny cez vrstvu asfaltu a tvorbe hrbolov, čím sa stávala cyklotrasa nebezpečná a bránila v plynulej jazde na bicykli. Rekonštrukciu zabezpečil Trnavský samosprávny kraj.

Na základe vyjadrenia TTSK, ktoré nám aktuálne poskytli, je celková dĺžka rekonštruovaného úseku 2,015 km. Opravená cyklotrasa začína cca 80 m za obcou Dolná Streda a končí na hranici katastrálnych území Dolná Streda a Váhovce. Výškovo cyklotrasa kopíruje niveletu hrádze. Šírka cyklotrasy je v rozmedzí 2,40 – 2,60 m. V rámci opravy cyklotrasy bola odfrézovaná vrchná vrstva asfaltu a položený nový asfaltový koberec s dosypaním krajníc. Stavebné práce boli realizované v termíne od 17.11.2021 do 24.11.2021.Stavba bola zo strany dodávateľa odovzdaná bez závad.

Chceme v mene všetkých cyklistov poďakovať TTSK za túto rekonštrukciu, obzvlášť krajskej cyklokoordinátorke za vynaložené úsilie. Zároveň pozývame všetkých cyklistov aby si daný úsek vyskúšali a spríjemnili si tak tieto sviatočné dni.Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Štefanská cyklojazda 2019

Štefanská cyklojazda 2019

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch