Mám rád cyklistiku

K čomu slúžia dáta?

K čomu slúžia dáta?

V rámci národnej kampane Do práce na bicykli sa zbierali dáta o zaznamenaných jazdách súťažiacich. Platí to aj pre naše mesto Sereď, kde sa do kampane aktívne zapojilo až 105 súťažiacich cyklistov.

V rámci využívania aplikácie sa všetky ich jazdy do a z práce počas trvania kampane zaznamenávali a organizátori kampane následne tieto dáta ponúkali za poplatok jednotlivým samosprávam, ktoré prejavili záujem. 

V rámci nášho občianskeho združenia Mám rád cyklistiku sme sa preto rozhodli, že vyskúšame spracovať tieto dáta a tak sme si ich zadovážili - aj keď len v okresanej podobe (z finančných dôvodov) bez GPX súradníc samotných jázd. Znamená to, že máme k dispozícii informácie o počte jázd, o začiatočnej aj cieľovej adrese, ale nemáme k dispozícii samotnú trasu. Áno, práve tento údaj by nám umožnil vytvoriť tzv. heat mapu, ktorá by veľmi efektívne poskytla informáciu o najviac využívaných trasách až 105 cyklistov počas doby celého 1 mesiaca. Ale aj napriek tomu sme sa pokúsili využiť tieto dáta a vytvorili sme dva grafy.

Prvý graf veľmi prehľadne poukazuje na najfrekventovanejšie časy počas dňa, kedy cyklisti zaznamenávali svoje jazdy cestou do práce a späť. Takýto údaj napríklad potvrdzuje aj náš predpoklad najvhodnejšieho času, kedy zvykneme podávať tzv. raňajky pre cyklistov. (odkaz na graf: https://public.tableau.com/app/profile/erik.tefanek.mrc/viz/DPNB2021Serekmpodaasu/Sheet1)

V druhom grafe sa dajú prehľadne pozrieť lokality, z ktorých boli vykonané jazdy - s indikáciou počtu odjazdených kilometrov na základe veľkosti bodu. Dajú sa tak ľahko identifikovať najlepší zamestnávatelia či najaktívnejší zamestnanci - minimálne teda podľa adresy, keďže údaje sú anonymné. (odkaz na graf: https://public.tableau.com/app/profile/erik.tefanek.mrc/viz/SereDPNB21/Sheet1)

Toto bol len jednoduchý príklad, ako sa dajú dáta využiť a prečo je potrebné ich zaznamenávať a následne spracovávať.

 Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Štefanská cyklojazda 2019

Štefanská cyklojazda 2019

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch