Mám rád cyklistiku

K čomu slúžia dáta?

K čomu slúžia dáta?

V rámci národnej kampane Do práce na bicykli sa zbierali dáta o zaznamenaných jazdách súťažiacich. Platí to aj pre naše mesto Sereď, kde sa do kampane aktívne zapojilo až 105 súťažiacich cyklistov.

V rámci využívania aplikácie sa všetky ich jazdy do a z práce počas trvania kampane zaznamenávali a organizátori kampane následne tieto dáta ponúkali za poplatok jednotlivým samosprávam, ktoré prejavili záujem. 

V rámci nášho občianskeho združenia Mám rád cyklistiku sme sa preto rozhodli, že vyskúšame spracovať tieto dáta a tak sme si ich zadovážili - aj keď len v okresanej podobe (z finančných dôvodov) bez GPX súradníc samotných jázd. Znamená to, že máme k dispozícii informácie o počte jázd, o začiatočnej aj cieľovej adrese, ale nemáme k dispozícii samotnú trasu. Áno, práve tento údaj by nám umožnil vytvoriť tzv. heat mapu, ktorá by veľmi efektívne poskytla informáciu o najviac využívaných trasách až 105 cyklistov počas doby celého 1 mesiaca. Ale aj napriek tomu sme sa pokúsili využiť tieto dáta a vytvorili sme dva grafy.

Prvý graf veľmi prehľadne poukazuje na najfrekventovanejšie časy počas dňa, kedy cyklisti zaznamenávali svoje jazdy cestou do práce a späť. Takýto údaj napríklad potvrdzuje aj náš predpoklad najvhodnejšieho času, kedy zvykneme podávať tzv. raňajky pre cyklistov. (odkaz na graf: https://public.tableau.com/app/profile/erik.tefanek.mrc/viz/DPNB2021Serekmpodaasu/Sheet1)

V druhom grafe sa dajú prehľadne pozrieť lokality, z ktorých boli vykonané jazdy - s indikáciou počtu odjazdených kilometrov na základe veľkosti bodu. Dajú sa tak ľahko identifikovať najlepší zamestnávatelia či najaktívnejší zamestnanci - minimálne teda podľa adresy, keďže údaje sú anonymné. (odkaz na graf: https://public.tableau.com/app/profile/erik.tefanek.mrc/viz/SereDPNB21/Sheet1)

Toto bol len jednoduchý príklad, ako sa dajú dáta využiť a prečo je potrebné ich zaznamenávať a následne spracovávať.

 Dôležité novinky

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Nízkouhlíková stratégia mesta Sereď

Nízkouhlíková stratégia mesta Sereď

Čo tak vyskúšať ísť do práce na bicykli?

Čo tak vyskúšať ísť do práce na bicykli?

Galéria


Najčítanejšie

Štefanská cyklojazda 2019

Štefanská cyklojazda 2019

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch