Mám rád cyklistiku

Cyklojazda mestom Sereď

Cyklojazda mestom Sereď

V rámci akcie Sereď v pohybe, ktorá sa konala 25. septembra 2021, sme usporiadali cyklojazdu mestom Sereď s výkladom o cyklodoprave a o chystaných cyklistických projektoch v meste.

Ako sa už stalo zvykom, každoročne na konci septembra aj v spolupráci s mestom Sereď organizujeme cyklojazdu mestom Sereď. V rámci nej si vždy prejdeme konkrétne úseky ciest, kde chceme takouto formou poukázať na potrebu riešenia dopravnej situácie či už pre zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky alebo všeobecne pre lepšiu plynulosť a pohodlnosť.

Tento rok sme sa zamerali na nové trhovisko, kde by sa v rámci ďlašej fázy rekonštrukcie mala opravovať aj priľahlá cestná komunikácia. Jej súčasťou by mala byť aj časť vyhradená pre cyklistov smerujúcich jednak na samotné trhovisko ale najmä na hrádzu, ktorá tvorí hlavný cyklistický obchvat mesta. Prepojiť by sa následne mala v budúcnosti s hlavným cyklistickým ťahom cez mesto a umožniť tak bezpečný prechod pre cyklistov. Doplnenie stojanov na bicykle na trhovisku ruka v ruke s novou cyklotrasou by tak mohli docieliť vyšší počet návštevníkov trhoviska na bicykloch a teda nižšiu frekvenciu pohybu áut v tejto lokalite počas konania trhov.

Ďalšia zastávka bola pred vchodom do budovy Základnej školy J.A. Komenského v Seredi, kde sme upozornili na potrebu vytvorenia zóny bez áut a to osadením tabule zákaz vjazdu na úsek cesty od križovatky Hornomajerská až po vjazd k bytovému domu na Komenského ulici. (aktuálna jednosmerná ulica) Dôvodom je bezpečnosť detí prichádzajúcich a odchádzajúcich zo školy, keďže množstvo áut v ranných ale i poobedných hodinách, kedy rodičia prinášajú svoje deti do školy je vysoké. Častokrát je práve bezpečnosť detí dôvodom, prečo rodičia privážajú svoje deti na autách až priamo pred vchod do školy, pričom by mohli využiť zdravšiu a ekologickejšiu formu, či už peši, na kolobežke alebo na bicykli. Samozrejme ak dieťa býva ďalej, rodičia nemajú veľmi na výber. Prístup autom však bude aj po takejto úprave bezproblémový, a to buď využitím nového parkoviska na Jesenského ulici alebo priblížením sa ku škole po oboch komunikáciách Hornomajerská. Je dôležité v tejto oblasti podotknúť aj potrebu pohybu pre deti a aj akúsi mentálnu hygienu pri ceste do školy, ktorá na zadom sedadle automobilu absentuje. A na záver viac detí prichádzajúcich do školy peši či na bicykli = menej áut pred školou a zdravšie a kľudnejšie prostredie. Túto zmenu sa pokúsime presadiť, aj keď v minulosti už takéto pokusy - priamo z rady školy, boli neúspešné.

V závere sme sa venovali projektu cyklotrasy cez mesto, akejsi hlavnej cyklistickej tepne, ktorý je aktuálne v spracovaní a mal by byť každú chvíľu ukončený. Bude to náročné získať financie na takýto veľký projekt, ale možnosti sú a mesto Sereď má s podobnými aktivitami skúsenosti, tak veríme, že v najbližších rokoch sa začne aj so samotnou realizáciou. O tomto projekte budeme ešte podrobnejšie informovať.

Na záver chceme poďakovať všetkým účastníkom cyklojazdy, ale aj tým, ktorí sa nemohli zúčastniť ale sa zaujímajú o dianie v tejto oblasti a pomáhajú nám tvoriť veľkú skupinu s rovnakými záujmami a cieľmi.Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Štefanská cyklojazda 2019

Štefanská cyklojazda 2019

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch