Mám rád cyklistiku

Zrealizované projekty a činnosť oz Mám rád cyklistiku

Zrealizované projekty a činnosť oz Mám rád cyklistiku

V priebehu roku 2019 zrealizovalo naše občianske združenie Mám rád cyklistiku viacero úspešných projektov či kampaní.

Členovia združenia aktívne presadzovali cyklistickú dopravu ako ekologickú alternatívu individuálnej automobilovej dopravy. V rámci týchto aktivít zrealizovali viacero projektov a podujatí v prospech cyklistov nie len v meste Sereď, ale aj na celom Slovensku. Zároveň sa angažovali aj na úrovni samosprávy a mestského zastupiteľstva, či jednotlivých komisií. Okrem podpory cyklistickej dopravy sa zamerali aj na ochranu životného prostredia a zachovania či rozširovania zelene v meste.

Medzi realizované aktivity v roku 2019 patrili najmä tieto:

- národná kampaň Na bicykli do obchodu v rámci celého Slovenska (www.nabicyklidoobchodu.sk)

- medzinárodný cyklistický festival Cyklocestovanie v Trnave (www.cyklocestovanie.sk)

- projekt participatívneho rozpočtu TTSK s názvom "Servisný stojan a parkovanie pre cyklistov v meste Sereď", v rámci ktorého sa v meste Sereď osadilo 21 nových stojanov na bicykle a jeden špeciálny servisný cyklostojan pre bicykle

- účasť sa na organizácii jedných z najobľúbenejších slovenských cestných cyklistických pretekov Sereďmaratón ako aj ich detskej verzii Sereďmaratóniku

- v rámci národnej kampane Do práce na bicykli sa aj v Seredi konala akcia "Raňajky pre cyklistov", kde sa mohli všetci okoloidúci cyklisti bezplatne naraňajkovať a pocítiť tak podporu a uznanie za to že využívajú bicykel ako dopravný prostriedok

- vo veľkom parku v Seredi sme na podujatí Míľa pre mamu pripravili program na cyklistickú tému pre najmenších

- zúčastnili sme sa národnej cyklistickej konferencie v rámci ktorej sme absolvovali návštevu ministerstva zdravotníctva aj za účasti Randyho Rzewnickeho (ECF)

- zrealizovali sme viacero cyklistických jázd po meste a jeho okolí

- prijatie nami vypracovaného dokumentu "Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy v meste Sereď" mestským zastupiteľstvom ako smerodatného materiálu pre rozvoj cyklistickej dopravy v meste

- mentoring v oblasti alternatívnych foriem dopravy a ochrany životného prostredia v KC Priestor

- aktívne členstvo v novovzniknutých platformách - národná cykloplatforma Na bicykle! a krajská cyklistická platforma TTSK

- aktívna účasť na Európskom týždni mobility

- a mnoho ďalších aktivít

 

Na lokálnej úrovni dlhodobo presadzujeme intenzívnejší rozvoj cyklistickej infraštruktúry a aj v nasledujúcom období budeme sledovať najmä tieto témy:

- most ponad želežnicu - jeho rekonštrukcia a zapracovanie pešej a cyklistickej infraštruktúry; komunikujeme so zhotoviteľom stavby a spoločne s mestom presadzujeme naše spoločné požiadavky

- projekt hlavného cyklistického ťahu cez mesto (most Šintava - most železnica) - mesto sa uchádza o finančné prostriedky na jeho realizáciu z výzvy ministerstva dopravy

- cyklistická hrádza okolo mesta - úprava časti pri zbernom dvore (doplnenie dopravných značiek) a výmena zábran za upravené, umožňujúce plynulý prejazd cyklistom

- parkovacie prístrešky pre cyklistov pri železničnej a autobusovej stanici - investícia mesta pre rok 2020

- Cukrovarská ulica - vybudovanie cyklotrasy v rámci rekonštrukcie chodníkov

- cyklistické komunikácie v novej obytnej zóne Prúdy

- budovanie novej cyklistickej infraštruktúry v rámci mesta - investícia mesta pre rok 2020

- rekonštrukcia mestského trhoviska, implementácia cyklistických trás v súlade s prijatou koncepciou

- dotazníky, ankety, prieskumy a sčítania cyklistov na území mesta Sereď

- a ďalšie

Mnoho našich aktivít mohlo vzniknúť najmä vďaka vašej pomoci, či už vďaka vašej účasti alebo aj prostredníctvom darovania 2% z vašich daní. Budeme preto veľmi radi ak nám ostanete verní aj v novom roku 2020 a spoločne tak zlepšíme podmienky pre rozvoj cyklistickej dopravy.

Prajeme vám všetkým čo najúspešnejší nový rok 2020!

 Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Nové predpisy o cestnej premávke

Nové predpisy o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená