Mám rád cyklistiku

Zrealizované projekty a činnosť oz Mám rád cyklistiku

Zrealizované projekty a činnosť oz Mám rád cyklistiku

V priebehu roku 2019 zrealizovalo naše občianske združenie Mám rád cyklistiku viacero úspešných projektov či kampaní.

Členovia združenia aktívne presadzovali cyklistickú dopravu ako ekologickú alternatívu individuálnej automobilovej dopravy. V rámci týchto aktivít zrealizovali viacero projektov a podujatí v prospech cyklistov nie len v meste Sereď, ale aj na celom Slovensku. Zároveň sa angažovali aj na úrovni samosprávy a mestského zastupiteľstva, či jednotlivých komisií. Okrem podpory cyklistickej dopravy sa zamerali aj na ochranu životného prostredia a zachovania či rozširovania zelene v meste.

Medzi realizované aktivity v roku 2019 patrili najmä tieto:

- národná kampaň Na bicykli do obchodu v rámci celého Slovenska (www.nabicyklidoobchodu.sk)

- medzinárodný cyklistický festival Cyklocestovanie v Trnave (www.cyklocestovanie.sk)

- projekt participatívneho rozpočtu TTSK s názvom "Servisný stojan a parkovanie pre cyklistov v meste Sereď", v rámci ktorého sa v meste Sereď osadilo 21 nových stojanov na bicykle a jeden špeciálny servisný cyklostojan pre bicykle

- účasť sa na organizácii jedných z najobľúbenejších slovenských cestných cyklistických pretekov Sereďmaratón ako aj ich detskej verzii Sereďmaratóniku

- v rámci národnej kampane Do práce na bicykli sa aj v Seredi konala akcia "Raňajky pre cyklistov", kde sa mohli všetci okoloidúci cyklisti bezplatne naraňajkovať a pocítiť tak podporu a uznanie za to že využívajú bicykel ako dopravný prostriedok

- vo veľkom parku v Seredi sme na podujatí Míľa pre mamu pripravili program na cyklistickú tému pre najmenších

- zúčastnili sme sa národnej cyklistickej konferencie v rámci ktorej sme absolvovali návštevu ministerstva zdravotníctva aj za účasti Randyho Rzewnickeho (ECF)

- zrealizovali sme viacero cyklistických jázd po meste a jeho okolí

- prijatie nami vypracovaného dokumentu "Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy v meste Sereď" mestským zastupiteľstvom ako smerodatného materiálu pre rozvoj cyklistickej dopravy v meste

- mentoring v oblasti alternatívnych foriem dopravy a ochrany životného prostredia v KC Priestor

- aktívne členstvo v novovzniknutých platformách - národná cykloplatforma Na bicykle! a krajská cyklistická platforma TTSK

- aktívna účasť na Európskom týždni mobility

- a mnoho ďalších aktivít

 

Na lokálnej úrovni dlhodobo presadzujeme intenzívnejší rozvoj cyklistickej infraštruktúry a aj v nasledujúcom období budeme sledovať najmä tieto témy:

- most ponad želežnicu - jeho rekonštrukcia a zapracovanie pešej a cyklistickej infraštruktúry; komunikujeme so zhotoviteľom stavby a spoločne s mestom presadzujeme naše spoločné požiadavky

- projekt hlavného cyklistického ťahu cez mesto (most Šintava - most železnica) - mesto sa uchádza o finančné prostriedky na jeho realizáciu z výzvy ministerstva dopravy

- cyklistická hrádza okolo mesta - úprava časti pri zbernom dvore (doplnenie dopravných značiek) a výmena zábran za upravené, umožňujúce plynulý prejazd cyklistom

- parkovacie prístrešky pre cyklistov pri železničnej a autobusovej stanici - investícia mesta pre rok 2020

- Cukrovarská ulica - vybudovanie cyklotrasy v rámci rekonštrukcie chodníkov

- cyklistické komunikácie v novej obytnej zóne Prúdy

- budovanie novej cyklistickej infraštruktúry v rámci mesta - investícia mesta pre rok 2020

- rekonštrukcia mestského trhoviska, implementácia cyklistických trás v súlade s prijatou koncepciou

- dotazníky, ankety, prieskumy a sčítania cyklistov na území mesta Sereď

- a ďalšie

Mnoho našich aktivít mohlo vzniknúť najmä vďaka vašej pomoci, či už vďaka vašej účasti alebo aj prostredníctvom darovania 2% z vašich daní. Budeme preto veľmi radi ak nám ostanete verní aj v novom roku 2020 a spoločne tak zlepšíme podmienky pre rozvoj cyklistickej dopravy.

Prajeme vám všetkým čo najúspešnejší nový rok 2020!

 Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Nové predpisy o cestnej premávke

Nové predpisy o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená

V meste Sereď pribudli nové parkovacie miesta pre bicykle

V meste Sereď pribudli nové parkovacie miesta pre bicykle