Mám rád cyklistiku

Workshop Udržateľná mobilita

Workshop Udržateľná mobilita

V spolupráci s komunitným centrom KC Priestor sme zrealizovali pre deti základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi vzdelávacie workshopy na tému udržateľnej mobility. Uskutočnili sa v priestoroch KC Priestor v Seredi.

Workshopy sa niesli v znamení súťaženia, vzdelávania aj zábavy. Deti súťažili vo vedomostnej súťaži, debatovali o vplyve dopravy na životné prostredie a o možnostiach, akým spôsobom vedia pomôcť aj oni sami.

Pre deti bola pripravená aj veľkorozmerná mapa mesta Sereď, kde deti označovali akou formou a z akej vzdialenosti dochádzajú do školy. Pri tejto aktivite si deti zároveň vyskúšali aj orientáciu a veľa zábavy si užili hľadaním toho správneho miesta na mape. Tieto zozbierané informácie budeme ešte následne spracovávať a výsledky prinesieme v ďalšom článku.

Deti si z podujatia odniesli aj skvelé ceny zo súťaže - LED svetlá na bicykle ale aj reflexné prvky a špeciálne brožúrky, pripravené pre tento workshop. Brožúrky obsahovali aj dotazník, ktorý deti vyplnili a takisto bude využitý na spracovanie údajov pre štatistiky a prieskum v tejto oblasti, ktoré bude naše oz vykonávať.

Poďakovanie patrí vo veľkej miere práve KC Priestor, ktoré pre podujatie nezabezpečilo len priestory, občerstvenie a technické vybavenie, ale spolupracovalo aj pri príprave programu a celkovo zastrešilo mentoring a organizáciu workshopu. Za pomoc a organizáciu ďakujeme konkrétne Mirke Sabovej Dudášovej.

Na záver chceme poďakovať nášmu partnerovi Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

"Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - program Podpora regionálneho rozvoja"

 

 Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Štefanská cyklojazda 2019

Štefanská cyklojazda 2019

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch