Mám rád cyklistiku

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Už od roku 2015 sa aktívne zapájame do zlepšovania podmienok pre cyklistov ako v meste Sereď tak aj v rámci celého Slovenska. Každoročne pripravujeme množstvo cyklistických podujatí a kampaní, aktívne sa zapájame do diania v oblasti cyklistiky na lokálnej aj národnej úrovni.
Realizujeme aktivity, ktoré svojim rozsahom a obsahom zvyšujú popularitu cyklistiky, spájajú občanov a zároveň vytvárajú pevné základy pre dosahovanie spoločných cieľov v oblasti udržateľnej mobility.

Zároveň chceme dosiahnuť vnímanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku a prispieť tak k rýchlejšiemu rozvoju budovania cyklistickej infraštruktúry v našich mestách.
 

Medzi naše realizované aktivity patrili aj vďaka vašim 2% najmä tieto:

- národná kampaň Na bicykli do obchodu v rámci celého Slovenska (www.nabicyklidoobchodu.sk)

- medzinárodný cyklistický festival Cyklocestovanie v Trnave (www.cyklocestovanie.sk)

- advokácia a presadzovanie záujmov cyklistickej verejnosti vo vzťahu s mestom a krajom

- projekt participatívneho rozpočtu TTSK s názvom "Servisný stojan a parkovanie pre cyklistov v meste Sereď", v rámci ktorého sa v meste Sereď osadilo 21 nových stojanov na bicykle a jeden špeciálny servisný cyklostojan pre bicykle

- účasť sa na organizácii jedných z najobľúbenejších slovenských cestných cyklistických pretekov Sereďmaratón ako aj ich detskej verzii Sereďmaratóniku

- v rámci národnej kampane Do práce na bicykli sa aj v Seredi konajú každoročne "Raňajky pre cyklistov", kde sa môžu všetci okoloidúci cyklisti bezplatne naraňajkovať a pocítiť tak podporu a uznanie za to, že využívajú bicykel ako dopravný prostriedok

- vo veľkom parku v Seredi na podujatí Míľa pre mamu pripravujeme program na cyklistickú tému pre najmenších

- zúčastňujeme sa národnej cyklistickej konferencie a pravideľne absolvujeme rôzne semináre, webináre a diskusie v oblasti rozvoja cyklistiky a udržateľnej mobility

- zrealizovali sme viacero cyklistických jázd po meste a jeho okolí

- prijatie nami vypracovaného dokumentu "Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy v meste Sereď" mestským zastupiteľstvom ako smerodatného materiálu pre rozvoj cyklistickej dopravy v meste

- mentoring v oblasti alternatívnych foriem dopravy a ochrany životného prostredia v KC Priestor

- aktívne členstvo v novovzniknutých platformách - národná cykloplatforma Na bicykle! a krajská cyklistická platforma TTSK

- aktívna účasť na Európskom týždni mobility

- a mnoho ďalších aktivít


Občianske združenie Mám rád cyklistiku sa tento rok opäť uchádza o vašu dôveru a podporu prostredníctvom 2% z vašich daní.


 

V prípade zamestnanca stačí vyplniť priložené dve tlačivá a odovzdať ich buď zamestnávateľovi, alebo osobne na príslušnom daňovom úrade.

Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.pdf

 

Ak sa jedná o podnikateľský subjekt, je potrebné v daňovom priznaní vyplniť údaje nášho oz.

Naše údaje: oz Mám rád cyklistiku, Mlynárska 37/27, 92601 Sereď, IČO: 42403227

 

V mene celého kolektívu oz MRC ďakujeme za podporu!Dôležité novinky

Čo tak vyskúšať ísť do práce na bicykli?

Čo tak vyskúšať ísť do práce na bicykli?

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Galéria


Najčítanejšie

Štefanská cyklojazda 2019

Štefanská cyklojazda 2019

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch