Mám rád cyklistiku

Prístrešky pre bicykle v meste Sereď

Prístrešky pre bicykle v meste Sereď

Nie je to len samotný štát, ale sú to aj jednotlivé kraje či samosprávy, ktoré začínajú vnímať potrebu podporovať alternatívne formy dopravy, nevynímajúc hromadnú dopravu.

Prednosť pred individuálnou automobilovou dopravou tak dostáva železničná a autobusová doprava. Je to účinný spôsob ako znížiť počet áut na cestách či sídliskách a zároveň je to aj pozitívny krok ako pre naše zdravie, tak aj pre životné prostredie.

Myšlienku vybudovať v meste Sereď bezpečné parkovacie boxy priniesla poslankyňa mestského zastupiteľstva Edita Červeňová, a svoju víziu pretavila do rozpočtu mesta Sereď na rok 2020. V rámci bodu 3.7.3 Údržba vonkajších priestorov získala táto investícia dostatočnú podporu od poslancov. Svoje body jej udelili poslanci: Bucha, Bystrík, Stareček, Červeňová, Královič, Karmažín, Kráľ, Dúbravec, Buch, Kalinay a O.Kurbel. Celkovo získala táto investícia 50 bodov.

Výzor ako aj prevedenie týchto parkovacích prístreškov  na bicykle (zamykanie či prístupový systém) bude predmetom ďalších rokovaní. Umiestnené by mali byť na dvoch miestach - pri železničnej stanici, v mieste pripravovanej spevnenej plochy na parkovanie automobilov - pre ľudí cestujúcich vlakom (bude realizovaná taktiež v rámci týchto investícií) a pre cestujúcich autobusom bude čo najbližšie k autobusovaj stanici (plocha pri kostole smerom k AS).

Tieto parkovacie miesta by mali zabezpečiť jednak bezpečnejšie parkovanie bicyklov ako aj ochranu pred nepriaznivím počasím. V konečnom dôsledku by mohli zvýšiť aj počet cestujúcich hromadnou dopravou.

Za zmienku stojí aj podporená investícia budovania cyklochodníkov v meste Sereď.

O pripravovanej investícii budeme priebežne informovať. Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú podobné dobré veci.Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Nové predpisy o cestnej premávke

Nové predpisy o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená