Mám rád cyklistiku

Prečo je potrebné pracovať s dátami

Prečo je potrebné pracovať s dátami

Mnohé činnosti týkajúce sa plánovania a úpravy dopravy je možné zrealizovať kvalitnejšie a plnohodnotnejšie, ak sú k dispozícii potrebné dáta.

Dáta môžu byť rôzneho charakteru, či už sa jedná o frekventovanosť jednotlivých úsekov, množstvo jednotlivých druhov dopravy, obľúbené a exponované trasy ale napríklad aj údaje o stave znečistenia ovzdušia. Všetky tieto údaje sú veľmi vzácnou súčasťou pri plánovaní budúcnosti dopravy v meste a s tým spojenej kvality života. Súčasná situácia s neúmerným rastom počtu osobných automobilov je totiž kritická a je potrebné zasiahnuť čo najskôr. Opatrenia to pritom môžu byť jednoduché, rozumné a prínosné pre všetky strany.

Ak sa pozrieme bližšie na dáta z oblasti cyklistiky, v súčasnosti sú často využívané rôzne mobilné aplikácie, ktoré mapujú trasy, po ktorých cyklisti chodia. Jednou z nich je aj STRAVA. Aj keď sa teda nejedná o ideálnu vzorku (zameraná je skôr na šport), aj napriek tomu sú však dáta z nej zaujímavé a prínosné. Ak sa bavíme o lepšie cielenom zbere dát, do úvahy prichádza nová funkcionalita v kampani Do práce na bicykli, ktorá umožní zber takýchto dát so zameraním na dochádzanie do zamestnania, čo je rozhodujúca skupina cyklistov v meste.

Dáta z aplikácie STRAVA sme spracovali pre okres Galanta a následne konkrétne pre oblasť mesta Sereď. Medzi obrázkami v galérii vpravo môžete vidieť graf s celkovým počtom jázd (total) pre roky 2019 a 2020. V roku 2020 bol zaznamenaný celoročný nárast počtu cyklistov. Zaujímavý je aj ďalší graf, ktorý zobrazuje počet jázd za účelom dochádzania (do práce a pod. - commute). Tam je tiež pozorovateľné celoročne vyššie množstvo jázd, ale zaujímavé sú najmä letné mesiace - kedy sa počas pandémie v roku 2020 povolili opatrenia. Z tohoto grafu je jasne vidieť, že v porovnaní s rokom 2019, podstatne väčšia časť ľudí v tomto období siahla po bicykli. Bicykel sa totiž ukázal ako jeden z najbezpečnejších a najzdravších spôsobov dopravy, ktorý svojimi zdravotnými benefitmi zlepšuje zdravie a imunitu obyvateľov a zároveň vplýva pozitívne aj na životné prostredie. Nasvedčujú tomu trendy nie len u nás, ale na celom svete.

Len pre zaujímavosť prikladáme aj tzv. heatmapu mesta Sereď. To znamená mapa, ktorý zobrazuje frekventovanosť využitia jednotlivých úsekov. Mapka vo veľkej miere kopíruje aj nau aktuálnu predstavu o základnej kostre cyklotrás v meste Sereď, ktorá je súčasťou aj Koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy v meste Sereď, s ktorou pracuje mesto Sereď.

V závere ešte stručne spomenieme dáta z meracej stanice SHMÚ, ktorá sa nachádza na území nášho mesta. Aj keď teda nemonitoruje priamo hlavný mestský ťah - čo je škoda, aj napriek tomu sa z jej dát dajú získať zaujímavé informácie. Stanica monitoruje koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší, aktuálne prachové častice PM10, PM2,5 a oxidy dusíka NO2 a NOx. Čo tu ale určite aktuálne chýba je monitorovanie CO2. Aktuálne namerané hodnoty nájdete na webe SHMÚ pod odkazom Spravodajstvo kvality ovzdušia. K dispozícii sú potom aj dlhodobejšie šatistiky.

 Dôležité novinky

Čo tak vyskúšať ísť do práce na bicykli?

Čo tak vyskúšať ísť do práce na bicykli?

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Galéria


Najčítanejšie

Štefanská cyklojazda 2019

Štefanská cyklojazda 2019

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch