Mám rád cyklistiku

Obnova Vážskej ulice bez pruhu pre cyklistov

Obnova Vážskej ulice bez pruhu pre cyklistov

V posledných dňoch sa uskutočnila obnova miestnej komunikácie na Vážskej ulici v meste Sereď, v rámci ktorej bol položený nový asfaltový povrch. Opravu určite vítame, rovnako ako aj obyvatelia tejto ulice.

V období pred realizáciou tejto opravy sme my, ale aj niektoí poslanci mestského zastupiteľstva žiadali o zapracovanie cyklistickej komunikácie, ktorá by napojila hrádzu na Strednočepeňskú ulicu. Vznikol by tak bezpečný priestor pre presun cyklistov z hrádze ako aj na hrádzu.  

Obyvateľia tejto ulice nesúhlasili s prípadnou realizáciou takejto cyklistickej komunikácie, podľa našich informácií z dôvodu obáv, že prídu o možnosť parkovania na okraji vozovky. Avšak riešenie kombinácie automobilovej a cyklistickej dopravy by nemuselo mať žiadny vplyv na parkovanie obyvateľov Vážskej ulice.

Ako je aj na fotkách vidieť, väčšina áut parkuje na priestore na to určenom medzi chodníkom a cestou. Tento model mohol byť bez problémov zachovaný. Zároveň by sme odporučili na tomto úseku, kde nový asfalt láka vodičov k rýchlejšej jazde, vytvoriť niečo na model cyklistickej ulice - čo zatiaľ síce naša legislatíva nepozná, ale u nás sa to nazýva viacúčelový pruh. (viď. fotky)
Existuje viacero modelov takéhoto riešenia. V praxi by to znamenalo, že rýchlosť by bola znížená na 30 kmh a autá by jazdili v jednom pruhu - míňajúc sa v protismere využitím vstupu do cyklistického pruhu. Ide o v praxi osvedčenú metódu, ktorá je bezpečná a plynulá.

Aj keď mesto plánovalo len opravu, nie celkovú rekonštrukciu ulice vrátane opravy obrubníkov a pod., mohlo napriek tomu pristúpiť aj k naplneniu tejto požiadavky. Chce to len trochu viac fantázie a najmä snahu o vyriešenie situácie tak, aby boli všetci spokojní. Takto je škoda, že sa aj napriek prijatiu uznesenia o budovaní nových cyklotrás v prípade rekonštrukcie a opravy úlic zapadajúcich do navrhovanej siete takáto úprava, žiadajúca len minimálne navýšenie finančných prostriedkov, nezrealizovala.

Je skvelé že sa opravujú ulice, ale je treba myslieť aj na to, že mesto tu máme pre ľudí a nie pre autá. Nehovoriac o možnosti napojiť v budúcnosti novovznikajúcu obytnú štvrť Prúdy na hrádzu - teda obchvat mesta, ktorým sa ľudia plynule a rýchlo dostanú do centra mesta za prácou, nákupom či za iným účelom.

Cieľom tohoto článku nie je kritizovať vykonanú prácu, ale ukázať, že budovanie cyklistickej komunikácie automaticky neznamená pre obyvateľov žiadne väčšie obmedzenia, naopak môže a aj prináša množstvo výhod v oblasti bezpečnosti, mobility, zdravia a životného prostredia.Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Nové predpisy o cestnej premávke

Nové predpisy o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Štefanská cyklojazda 2019

Štefanská cyklojazda 2019

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch