Mám rád cyklistiku

Mesto Sereď získalo prostriedky na vypracovanie projektu pre cyklistickú komunikáciu

Mesto Sereď získalo prostriedky na vypracovanie projektu pre cyklistickú komunikáciu

Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozdalo v rámci historicky prvej cyklovýzvy viac ako 13 miliónov Eur na tri oblasti rozvoja cyklistickej dopravy.

Patrili sem oblasť projektovania cyklistickej komunikácie, jej samotná výstavba a parkovanie pre bicykle. Vo výzve A, teda "VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NA VÝSTAVBU, ZMENU STAVBY, STAVEBNÉ ÚPRAVY ALEBO REKONŠTRUKCIU CYKLISTICKEJ KOMUNIKÁCIE" získalo mesto Sereď financie vo výške 29 655,20 Eur, ktoré budú slúžiť na realizáciu projektovej dokumentácie pre cyklistickú komunikáciu spolu s príslušenstvom v úseku od mosta do Šintavy až po železničný most.

Úsek je nosnou časťou plánovanej siete cyklotrás a je špecifikovaný aj v schválenej Koncepcii rozvoja cyklistickej doprave pre mesto Sereď. Dôležitá je aj následná náväznosť na úsek cez most ponad železnicu s pokračovaním k IDC a priemyselnému areálu.

Dôležitým bodom je aj rekonštrukcia mosta ponad železnicu, kde mesto aktívne presadzuje u realizátora rekonštrukcie vybudovanie ako pešej tak aj cyklistickej komunikácie v rámci telesa mostu.

Poďakovanie tak patrí určite všetkým zainteresovaným, najmä oddeleniu rozvoja mesta Sereď. V súčasnosti sa teda bude obstarávať projektant a veríme že v ďalšej výzve od ministerstva bude mesto Sereď opäť úspešné v čerpaní prostriedkov na samotnú realizáciu projektu.

 Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Nové predpisy o cestnej premávke

Nové predpisy o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená