Mám rád cyklistiku

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.06.2019 schválilo návrh koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy. Táto koncepcia vzišla z dielne nášho občianskeho združenia Mám rád cyklistiku a jej obsah tvorí všeobecný pohľad na aktuálny stav cyklistickej dopravy v meste Sereď ako aj návrh riešení a samotnej základnej siete cyklotrás. Súčasťou koncepcie sú aj výsledky sčítania cyklistov v meste Sereď, ktoré v minulom roku uskutočnilo naše občianske združenie.

Schválenie tejto koncepcie má však okrem oboznámenia sa s uvedenými faktami aj ďalšiu dôležitú úlohu. Návrh siete cyklochodníkov v rámci celého mesta, ktorý je súčasťou koncepcie, bude teraz slúžiť mestu ako smerodajný podklad, na základe ktorého sa bude pri rekonštrukciách ulíc myslieť aj na cyklistov. Rovnako tak vznikol priestor aj na budovanie nových cyklochodníkov, čo budeme presadzovať do budúcnosti aj ako samostatnú položku v rozpočte mesta. Zároveň má mesto existujúcu víziu cyklistickej dopravy a v rámci nej je možné pripravovať projekty na získanie finančných prostriedkov od štátu, aj vďaka novo prijatému zákonu.

 

Návrh na uznesenie predkladal v mene celej komisie rozvoja mesta a životného prostredia jej predseda Ing. arch. Robert Kráľ s nasledovným vysvetlením účelu tejto koncepcie:

"Koncepcia slúži ako podklad pre riešenie cyklodopravy, pri budovaní cyklochodníkov a trás v súvislosti s opravami, rekonštrukciou a budovaním nových komunikácii v meste."

 

V súčasnosti sa aktívne venujeme dvom úsekom, kde by mohli v bližšej budúcnosti vyrásť nové úseky cyklochodníkov. Prvým úsekom je Mlynárska ulica - napojenie na hrádzu a druhým úsekom je najfrekventovanejší úsek v meste - prechod cez železničný most.

Aj keď môžeme tento krok považovať za akési položenie základného kameňa, čaká nás ešte veľa roboty, aby sme sa mohli pochváliť novými úsekmi cyklochodníkov a cítili sa tak v meste na svojich bicykloch bezpečnejšie.

Koncepciu si môžete stiahnuť na tomto odkaze alebo ju nájdete na našom webe v časti Materiály.

 Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Nové predpisy o cestnej premávke

Nové predpisy o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Štefanská cyklojazda 2019

Štefanská cyklojazda 2019

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch