Mám rád cyklistiku

Cyklistický dotazník - mesto SEREĎ

Cyklistický dotazník - mesto SEREĎ

Tento dotazník slúži k vytvoreniu prehľadu o situácii v oblasti cyklistiky v našom meste Sereď.

Dotazník bude distribuovaný ako elektronicky, tak aj v tlačenej forme (v zjednodušenej forme) v období mesiacov marec - máj 2017. Je určený pre širokú verejnosť v rámci mesta Sereď a jeho okolí bez akýchkoľvek obmedzení.

Jeho výsledky budú zverejnené na tomto portáli www.mrc.sk a zároveň aj v miestnych médiách. Budú následne slúžiť ako základné podklady k presadzovaniu rozvoja cyklistickej dopravy v meste Sereď našim občianskym združením.

Formulár je možné vyplniť len s uvedením základných kontaktných informácií - meno a mailová adresa. Účastníci ankety majú následne možnosť súťažiť o cyklistický balíček v hodnote 30€. Tento bude po uzavretí ankety vyžrebovaný náhodne pre jedného z účastníkov. Výhercu budeme následne kontaktovať.
Uvedené kontaktné informácie nebudú nijakým spôsobom poskytnuté tretím stranám a slúžia výhradne pre vierohodnosť dotazníka.

Dotazník vám nezaberie viac ako 5 minút.
 

Cyklistický dotazník - mesto SereďQR code

Ďakujeme za váš čas a vážime vašu ochotu pomôcť pri riešení cyklistickej dopravy v meste Sereď.Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Nové predpisy o cestnej premávke

Nové predpisy o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy bola schválená